dinsdag 26 mei 2015

Agenda van de dialoog in Havana stelt niets voorLozano, één van de onderhandelaars van de FARC heeft verklaard dat Santos hun bij aanvang van de vredesbesprekingen in een brief heeft verzekerd dat over alles onderhandeld kan worden.


En wij maar denken dat het over vrede ging.

Hier de video
http://www.noticiascaracol.com/colombia/lozada-asegura-que-santos-les-dijo-que-no-hay-nada-que-no-se-pueda-negociar

Kortom Santos heeft zelf de deur wagenwijd opengezet voor jarenlange onderhandelingen over alles wat Colombia betreft met een extremistische terreurbeweging .
zondag 24 mei 2015

Piketty op Galapagos


Niet lang geleden vestigde ik er de aandacht op, dat je Westerse indices vrijwel niet kan toepassen op de economie van Latijns Amerika. Bijvoorbeeld het werkloosheidspercentage. Officieel is dat hier rond de 12%. Maar een groot deel van de mensen werkt in de informele sector. Die mensen worden niet meegeteld.
Bovendien speelt een groot deel van de economie zich af in die informele sector. Denk maar eens aan een van de grootste bedrijfstakken van de economie in menig Latijns-Amerikaans land, de drugshandel.
Daarnaast is ook het bezit,  het kapitaal, in deze landen nauwelijks vastgelegd. Geschat wordt dat ca 60% van alle grond in Colombia niet of onjuist in het kadaster is vastgelegd.Wat vrijwel altijd in het voordeel is van de grootgrondbezitters.

Hernando de Soto, peruviaans econoom, formuleert het zo:
Het probleem van het Westen in de 21e eeuw is het bezitloos papier. Denk aan de ondoorzichtige derivaten en de onbetrouwbare financiele instellingen die ze bezitten.
Doch overal elders aldus de Soto, is het probleem het papierloos bezit.
Van wie is de grond, wat is het kapitaal in een land en wie bezit het. Het tastbare kapitaal.
De strijd om dat kapitaal is hier in volle gang.

Als Piketty het heeft over het kapitaal, dan spreekt hij daarover als Fransman. Het is een Europese blik op de economie. Europa met haar Galapagos syndroom,  De rest van de wereld is geen west.europa.

Het is hier een strijd om het kapitaal, niet tegen het kapitaal.
vrijdag 22 mei 2015

Veranderde veiligheidssituatie in Colombia nu eenzijdige wapenstilstand FARC is beëindigd.Er zijn vanaf vandaag 10 departementen waar de veiligheid in gevaar is vanwege het besluit van de FARC-leiding om de wapenstilstand te stoppen:


  1. Antioquia
  2. Cauca
  3. Chocó
  4. Arauca
  5. Putumayo
  6. Huila
  7. Nariño
  8. Meta
  9. Caqueta
  10. Valle del Cauca
Voor wat betreft Antioquia zal dat zeker het geval zijn in het westen ( Urrao) , noorden (Uraba en noordwesten van dit departement en het uiterste zuidoosten, omgeving Sonson en Nariño (Ant. ) . Grofweg richting de kust is het voorbij Santa Rosa de los Osos gevaarlijk.Acties van de FARC daar zijn te verwachten-
  
Dorpen waar de FARC actief zijn geweest de afgelopen jaren, zijn o.a. groete delen van Uraba, Ituango, Briceño, Bellavista , Anori, (Puerto)Valdivia. Yarumal, omgeving Angostura , Amalfi. Het gaat hierbij om 2 onderdelen van de FARC die grote gebieden kunnen bestrijken. Totaal aantal mensen van de FARC in Antioquia wordt geschat op 1200-1500.  

Blijft Medellin daarbuiten? Nee. Ook in Medellín kunnen acties verwacht worden tegen politiebureau´s of standplaatsen van het leger . De Cuarta Brigada op de Avenida Colombia zal wel extra bewaakt gaan worden.    

In de andere departementen zijn regelmatig clashes geweest de afgelopen jaren tussen leger en FARC en waas het ook voor deze mededeling van de FARC vandaag onveilig. 


Overigens is de FARC danig verzwakt sinds Uribe de scepter heeft gezwaaid , dus een terugkeer naar de situatie van voor 2002 is voor de FARC niet meer mogelijk.  We hebben nu te maken met een FARC die aan slagkracht enorm heeft ingeboet, maar in heel Colombia altijd nog ca 8.000 man onder de wapenen heeft en daarnaast enige duizenden stadsmilities . 


26 moordenaars gedood in Cauca, einde bestand FARC


De NOS berichtte vorige week nog vrolijk over de spoedige vrede dankzij de stopzetting van het bestrijden van de coca met chemicaliën. Vrede want de FARC was daar ook zo voorstander van. Jaja.
Bij het NOS-journaal is de kennis over Zuid-Amerika altijd hopeloos geweest , met of zonder correspendenten. De mensen zijn gewoon niet geïnteresseerd en zijn al tevreden met een Marjon van Royen, de Fyra onder de buitenlandcorrespondenten.  
Ook toen al lagen de onderhandelingen op der gat vanwege de moord op 11 soldaten in Cauca.
Santos zag zijn popualriteit duikelen tot onder de 30% en moest iets doen dat wel populair was bij de meeste Colombianen: mano dura voor de terroristen.
Iedereen is voor vrede , maar het woord Havana daar gaan de mensen hier van braken. Hooguit. Want de meesten staan er onverschillig tegenover. Die maken zich meer zorgen om hun eigen salaris, het behoud van hun baan , de gestegen kosten door de zwakke peso.
Colombianen zien dat er al 2 en een half jaar helemaal niks gebeurt in Havana en die onderhandelingen er alleen maar voor zorgen dat de FARC hun vuile praatjes daar kunnen verspreiden. Gevolg na 2 en een half jaar onderhandelen: Santos heeft nog maar de steun van 29%. Uribe (ondanks alle mediacampagnes) 57%.

Santos had als antwoord op die moord op de 11 soldaten gezegd dat de bombardementen hervat zouden worden. De man wordt helemaal niet meer vertrouwd op dat gebied. Terwijl hij bij machte was Timochenko te doden heeft hij dat bewust niet gedaan. En ondertussen zijn weer een stel massamoordenaars van de FARC op kosten van Colombiaans belastinggeld naar Havana gestuurd.

Maar goed dankzij een bombardement is nu een belangrijk onderdeel van de FARC in Cauca (o.a. verantwoordelijk voor de laffe aanval op een toeristisch eilandje aan de westkust, Gorgona) vrijwel volledig is geliquideerd. Wel dat zorgt in ieder geval voor wat meer vrede daar.

De FARC hebben hun eenzijdige wapenstilstand nu beëindigd. Dat was ook alleen maar propaganda. IN het begin leek het er inderdaad op dat ze serieus waren. Maar die moord op  jongens in Cauca bewees dat er van hun kant geen wapenstilstand is.

Een goed voorstel van Uribe is , om degenen van de FARC die inderdaad voor vrede zijn, onder te brengen in één gebied. En ze daar te ontwapenen. De rest die graag door willen gaan met hun strijd voor het goeie doel mogen gewoon doorgaan. Op eigen risico natuurlijk.

Ik denk dat dat voorstel het meest praktische is. De Colombiaanse overheid moet instaan voor de veiligheid van de FARC-boeven die inderdaad bereid zijn de strijd te staken. En onder strikte voorwaarden , mijn idee onder toezicht van de VN, de wapens inleveren. Ik denk wel dat deze mensen die echt Vrede willen veiligheidsgaranties moeten krijgen van de Staat.  Ze hebben zat vijanden die ze met plezier wat aan willen doen. En dat moet dan voorkomen worden. Bedacht zou moeten worden om separate gevangenissen voor hen op te zetten. Want natuurlijk moeten zware misdaden bestraft worden: na schuld volgt boete.


woensdag 20 mei 2015

Ontwikkelingshulp: Prins Claus was een opmerkelijk manVandaag las ik een paar stukjes uit een toespraak van wijlen prins Claus. De man die gefascineerd was door de Derde-Wereld-problematiek. Net als ik.

Ik wil daar toch uit citeren omdat ik denk dat niet iedereen die uitspraken kennis heeft genomen.

Hij reed in een caravan van luxe jeeps door Tanzania, het land waar hij zijn jeugd had doorgebracht. Hij zei daarover (NRC 20-5-2015 pag 9, Jutta Chorus, De verboden toespraak van Claus) : wie arm is en afhankelijk moet zich dit soort ingrepen [ ontwikkelingswerkers die de baas spelen] laten welgevallen.

Als je ook hier in de arme wijken van Medellín met een zak met geld loopt te rammelen krijg je ongetwijfeld mensen om je heen die alles nazeggen wat jij zegt. Arme mensen waar je macht over hebt, want jij bent degene die met het geld komt.

Ik vind dat een nare positie waarin sommige mensen met hun "goede" daden voor kiezen. Die van de Sinterklaas en vaak die van een Sinterklaas met een boodschap.
Overigens doen de Colombianen dat ook zelf. Rijke politici die met allerlei valse beloften de mensen achter zich aan proberen te krijgen. Een maaltijd beloven en dan zeggen dat ze toch vooral op hem moeten stemmen.

En ik denk dat de Colombianen er nog veel meer dat soort praktijken op nahouden,  dan buitenlanders. Niet omdat de buitenlanders betere mensen zijn, maar gewoon omdat Colombianen net zo zijn en er hier gewoon meer rijke Colombianen wonen die de dienst kunnen uitmaken dan dat er buitenlanders met een zak met geld rondlopen. Maar er is wel een belangrijk verschil: dat doen de Colombianen elkaar aan.

Paternalisme en buitengewone arrogantie. Daarvan betichtte prins Claus destijds ontwikkelingswerkers. Daarom was die toespraak verboden.  Ontwikkelingswerk was toen heilig. Maar hij typeerde die lieden heel goed.
Helaas had deze man veel te vroeg het aardse verruild voor het eeuwige. Zoals zo vaak.

Hier het betreffende artikel van Jutta Chorus in NRC


Nationale ramp: minstens 92 doden in Salgar, Antioquia

update 11.52 am

In zuidelijk Antioquia in het plaatsje Salgar heeft zich een ramp voorgedaan maandagmorgen vroeg. Rond 03.30 in de vroege ochtend trad een riviertje met veel geweld buiten haar oevers en nam daarbij talloze mensen mee .  Op dat tijdstip was natuurlijk vrijwel iedereen thuis, op bed.

Maandag
11.00 uur
Tot op heden zijn er 33 mensen als dood geregistreerd en zijn er 20 gewonden. Men verwacht dat het aantal doden nog veel hoger zal uitkomen.

Wij zijn er vorig jaar nog geweest. Het plaatsje is ook bekend omdat Alvaro Uribe daar is opgegroeid.

Nadere berichtgeving volgt.

11.52 aantal doden is opgelopen tot minstens 40

11.54 op CNN http://edition.cnn.com/2015/05/18/americas/colombia-salgar-deadly-landslide/index.html?eref=edition&utm_medium=twitter&utm_source=twitterfeed

11.55 er wordt gesproken over 45 doden

15.10 dodental staat nu op 48. de lichamen worden direct naar de begraafplaats gebracht in Salgar waar ze geïdentificeerd worden
De ramp voltrok zich om 03.00 uur in de ochtend toen een lawine van water een dorpje vlakbij Salgar overspoelde.
Alvaro Uribe is inmiddels ook in Salgar. Later komen president Santos en gouverneur Fajardo naar Salgar.

15.13 er is geen schoon drinkwater meer in Salgar-  Momenteel wordt het riviertje dat de ramp veroorzaakte gemonitord door helikopters omdat een nieuwe ramp niet uitgesloten is. 

15.16 volgens de DAPARD kan het aantal doden de komende uren nog verder oplopen. Er zijn 166 mensen aan het werk om naar vermisten  te zoeken.Onbekend is nog hoeveel mensen er vermist worden. Er is geen bevolkingsregister. Men moet afgaan op mededelingen van familie, buren of bekenden.

De regering heeft de ramp in Salgar benoemd als een Nationale Ramp. Het leger is ingeschakeld om een zoekactie te doen naar vermisten.

15.30 Er zijn nu 56 doden geteld in Salgar. Santos: we weten niet hoeveel mensen er nog vermist worden.


22.00 Er zijn nu 63 doden te betreuren- Verwacht wordt dat dat aantal nog zal oplopen . Nog steeds is niet vastgesteld hoeveel mensen feitelijk nog vermist worden.

Dinsdag 19 mei
17.25 uur: het dodental staat nu op 68 . 18 personen zijn inmiddels geïdentificeerd. Hoeveel vermisten er nog zijn is onbekend,
Iemand had gezegd dat er nog wel 200 mensen vermist worden. Bevestiging heb ik nergens gevonden.

Het aantal mensen dat slachtoffer zijn van de ramp (geen huis e.d.) is gestegen naar 542.

19.35 Het dodental is nu opgelopen tot 78 en er drijven lichamen in Rio Cauca bij Santa Fe de Antioquia , ca 80 km van Salgar. Inmiddels zijn bij Santa Fe 7 lichamen geborgen.

Woensdag
10.30 het dodental blijft staan op 78. Santos heeft hulp toegezegd

14.30 aantal doden is inmiddels opgelopen naar 83.  Voorlopig houden reddingsorganisaties voorlopig rekening met tussen de 15 a 20 vermisten.

Donderdag
19.30 er zijn nu officieel 84 doden geteld. Er was een massale begrafenisceremonie op het centrale plein van Salgar voor 33 slachtoffers.

vrijdag 22-5 17.45 pm
Het aantal doden staat nu op 92 .


Santos belooft huizen en geld voor de slachtoffersPresident Santos grijpt de ramp met beide handen aan om wat populariteit terug te winnen.  Hij belooft de slachtoffers ieder 16 miljoen pesos schadevergoeding .

En daarnaast heeft hij gezegd dat alle mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt een gratis huis van de regering krijgen-

Dat is mooi, dat is prachtig. Maar ja dat is die vrede van Santos ook.

Helaas helaas : van beloftes van Santos is in al die 5 jaar weinig terecht gekomen.
Ik herinner me nog dat hij bij de verkiezingsstrijd voor zijn eerste termijn in Nuqui was (Chocó) en dat hij de msnen daar beloofde dat hij ervoor zou zorgen dat die weg vamuit Risaralda naar Nuqui snel gereed zou zijn.
De vorge president , Alvaro Uribe, was allerlei wegen aan het bouwen door het hele land . Santos is die projecten aan het afmaken. Gelukkig maar.
En ook de weg naar Nuqui. Een dorpje aan de kust dat alleen verbinding heeft met de rest van het land middels een vliegtuig. En een enkele keer leggen er boten aan uit m.n. Buenaventura-

Toe Santos gekozen werd, werd binnen een half jaar al het werk aan die weg stopgezet. Ik praat dus over de eerste termijn. Nuqui heeft nog steeds geen verbinding over land met Risaralda.

En natuurlijk was ook zijn belofte het beleid van Uribe te vervolgen. Nou ja, we weten allemaal dat binnen een paar weken bleek dat hij Uribe verraden had.

En waarom zou hij dat niet doen met de mensen in Salgar? Hij heeft zijn moment gehad op TV met een mooie belofte. En niemand die over 5 jaar vraagt hoe het ook weer afgelopen is met die mensen. Daarnaast zullen er ook wel allerlei "slachtoffers " zich gaan melden die daar niet woonden op dat moment. Met dank aan het ontbreken van een bevolkingsregister en vaak een onvolledig kadaster. Ca 40% van alle grond in Colombia is onjuist vermeld in het kadaster.

En ligt het niet aan Santos dan ligt het wel aan de lokale overheid die een groot deel van geld in eigen zak steekt.
Voorbeelden te over van hoe mensen op die manier worden misbruikt door propaganda-doeleinden.